Wednesday, November 2, 2011

Pendapat Orang Fasik'Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa ssesuatu brita, maka selidiklah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kjahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali dengan apa yang kamu telah lakukan' - Surah al-Hujurat ayat 49:6

No comments: