Thursday, October 27, 2011

Tazkirah : Doa Nabi Muhammad saw
Doa Nabi Muhammad saw menurut sebuah Hadith riwayat Tirmidzi:

“Ya Tuhanku, aku mohon supaya aku cinta kepada-Mu serta cinta kepada orang yang cinta akan Kamu, termasuk orang yang sayang kepada semua amalan (pekerjaan) yang boleh membawa kepada kecintaan kepada-Mu.”

Doa atau Hadith itu menegaskan betapa perasaan cinta sesuatu yang wujud. Cuma, keutamaan cinta itu harus dibangun dan disuburkan ke arah cintakan Allah.

Pada masa yang sama, seseorang boleh cintakan orang lain, hanyasanya harus orang yang dicintai itu seorang yang juga cintakan Allah. Juga, biarlah orang yang dicintai itu seorang yang sayang kepada amalan atau pekerjaan yang membawa kepada rasa kecintaan akan Allah...SubhanaAllah.....

No comments: