Thursday, May 3, 2012

Selamatkan Tanah Johor

 

Tujuan utama Himpunan Tanah Rakyat ini adalah untuk mendesak Kerajaan Negeri bertanggungjawab terhadap tanah dan pihak Kerajaan Persekutuan yang menggubal Akta Pengambilan Tanah 1960 dan Kanun Tanah Negara 1965, sekali gus menyelesaikan masalah tanah yang telah membebankan rakyat selama ini.

Kami Menuntut Atas Sebab :-  1. ketelusan pengurniaan tanah
  2. rampas tanah penyeleweng
  3. hentikan pengurniaan tanah
  4. selamatkan tanah rizab Melayu
  5. wartakan tanah rizab orang asal
  6. keadilan pampasan tanah
  7. kurangkan birokrasi tanah

No comments: