Thursday, November 25, 2010

Ada Berani tak?


ADA BERANI BUAT SIGNBOARD MACAM NI???!!

1 comment:

(أحمد تجاري عثمان) said...

Aqidah adalah merupakan persoalan pokok bagi setiap manusia. Dalam konteks kerja yang kerdil ini kita akan membincangkan aqidah pendakwah selaku individu Muslim dan aqidah pendakwah selaku anggota Jamaah yang mempunyai pegangan tersendiri terhadap Jamaah yang didokongi. Pegangan dan keyakinan pendakwah terhadap Jamaah sudah tentu tidak terkeluar dari garis asal selaku Mukmin, maka di sini dibahagikan aqidah kepada dua skop iaitu Aqidah Islamiah selaku individu Muslim dan Aqidah Jamaiyyah selaku individu Muslim yang menganggotai Jamaah Muslimah.