Thursday, November 4, 2010

Wakil Rakyat Terlampaup/s: Hatilah kepada yang berkenaan.. Jauhi rasuah!!!!

No comments: